Collecties van archieven, musea en andere cultuurinstellingen bijeen

Bij de Collectie Nederland zijn meer dan 90 collecties van archieven, musea en andere cultuurinstellingen aangesloten. In totaal levert dat meer dan 3.3 miljoen objecten op, allemaal doorzoekbaar in één website.

Het systeem van de Collectie Nederland is gebaseerd op de Europese richtlijnen voor digitale presentatie van collecties: Europeana. 

De collecties die deelnemen aan Collectie Nederland worden doorgegeven aan Europeana en zijn dus ook op Europees niveau beschikbaar.

Uitgelicht

Voeg eenvoudig uw eigen collectie toe

Sinds 1 april 2010 werkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onder de noemer Collectie Nederland aan de centrale ontsluiting van gedigitaliseerde museale collecties. De hiertoe ontwikkelde zoekomgeving is gebaseerd op de open source versie van het Europeana framework. Bovenop de door dit framework geleverde indexerings- en zoekfunctionaliteit ontwikkelt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed eigen, geavanceerde zoektoepassingen voor de erfgoedprofessional.

Vanaf januari 2011 is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaan optreden als "nationale aggregator" binnen het Europeana netwerk. Dit betekent dat collecties die deelnemen aan Collectie Nederland ook worden doorgegeven aan Europeana.

In de huidige versie van Erfgoed Digitaal / Collectie Nederland worden meer dan 3.3 miljoen objecten afkomstig van een 90-tal verschillende bronnen ontsloten.


Citroën 2CV 

Autofabrikant Citroën presenteert op 23 maart 1948 een nieuwe kleine auto, die geschikt was voor het ruige Franse platteland: de 2CV. De eis die Citroën aan de auto stelde: twee boeren moesten er 50 kilo aardappels mee kunnen vervoeren of een vat met 50 liter wijn. Het uiterlijk van de wagen was niet belangrijk. Een journalist zou het wagentje het lelijke eendje hebben genoemd en deze benaming is in Nederland een geuzennaam geworden. De afkorting 2CV staat voor 'Deux Chevaux Vapeur', wat twee paardenkracht betekent. De 2CV werd geproduceerd tussen 1948 en 1990. In die periode zijn er zo'n 4 miljoen van gebouwd. In Frankrijk heeft de 2CV de bijnaam "La Deuche," in België is het "De Geit" of "Het Wippertje," in Nederland.

Bron: beleven.org

De Eend in de Collectie Nederland


Herdenking Hannie Schaft

Hannie Schaft (het meisje met het rode haar) is de bekendste Nederlandse verzetsstrijdster tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ze is geboren in Haarlem in 1920. Ze groeide op in Haarlem en ging in 1938 rechten studeren in Amsterdam. Toen de oorlog uitbrak raakte Hannie Schaft steeds meer betrokken bij het verzet. Aan het einde van de oorlog, op 21 maart 1945 werd zij gearresteerd tijdens een controle op straat. Ze had illegale kranten bij zich.

Na haar arrestatie werd zij geïdentificeerd als het meisje met het rode haar dat bij zoveel aanslagen en sabbotageacties betrokken was. Vier weken na haar arrestatie, op 17 april, werd zij doodgeschoten. Hannie Schaft werd herbegraven op de Erebegraafplaats te Overveen op 27 november 1945.

Bron: Beleven.org

Hannie Schaft in de Collectie Nederland


18 maart 2017: Arubadag
Celebrando Aruba su Dia di Himno y Bandera

Op Arubadag ,"Dia di Himno y Bandera" wordt op Aruba gevierd dat het eiland Aruba zijn eigen volkslied en vlag heeft. Arubadag is op Aruba een Nationale Feestdag.

In 1976 werd voor het eerst een datum voor Aruba’s onafhankelijkheid vastgelegd, te weten voor 1981.

In april 1978, met de ondertekening van het “Protocol van W’stad” werden Aruba’s Zelfbeschikkingsrecht en Onafhankelijkheid en ook van de andere eilanden officieel erkend. Dit leidde tot de Rondetafelconferentie in 1981, waar Aruba in een eindnota haar datum voor onafhankelijkheid nu verlegde naar het jaar 1991.

1983: Aruba's De-Kolonisatie Accoord: Aruba ging met de al vastgelegde datum in 1981 voor haar onafhankelijkheid voor 1991, naar de Rondetafelconferentie in 1983, en zo kreeg Aruba eindelijk de “Status Aparte” vastgelegd voor 1 januari 1986: tegelijk met de datum voor een nieuwe rechtsorde voor een gemenebest sui generis, voor een nieuwe, moderne Koninkrijk vastgelegd voor: 1 januari, 1996.

De grondwet van Aruba werd op 9 augustus 1985 unaniem aangenomen. Op 12 december werd het zeegebied in een Rijkswet vastgelegd (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1985, nr. 665; Rijkswet Staatsblad 1985, Nr. 664).

Op 1 januari 1986 werd Aruba afgescheiden van de Nederlandse Antillen en werd het een volkomen zelfstandig en autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden (status aparte): Aruba verkreeg net als Nederland en de Nederlandse Antillen de hoedanigheid van volwaardig land binnen het Koninkrijk. 

Bron: http://www.arubadagviering.nl/ en http://www.beleven.org/feest/arubadag

Aruba in de Collectie Nederland


Tweede Kamerverkiezingen 2017

Op woensdag 15 maart 2017 gaat Nederland naar de stembus. Kiezers bepalen dan welke 150 Nederlanders namens hen vier jaar lang volksvertegenwoordiger mogen zijn. 28 partijen doen mee. De Tweede Kamerleden controleren de regering en maken en beoordelen wetsvoorstellen.

Op de dag van de verkiezingen zijn de stembussen open van 7.30 tot 21.00 uur. Op deze dag mogen alle mensen van achttien jaar of ouder met de Nederlandse nationaliteit een stem uitbrengen. De kiezer laat door te stemmen weten welke politieke partij hij of zij in de Tweede Kamer en wellicht ook in de regering wil.

28 partijen doen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 15 maart 2017. Dat heeft de Kiesraad vrijdag 3 februari bekendgemaakt in een openbare zitting in de Tweede Kamer.

Bron: www.tweedekamer.nl/

Politieke Partijen en Tweede Kamerverkiezingen in de Collectie Nederland


Vastentijd

Vastentijd, Veertigdagentijd of quadragesima is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op het Paasfeest. De veertigdagentijd is een periode van vasten en bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk. 

De vastentijd begint voor katholieken op Aswoensdag, wanneer het askruisje wordt toegediend. De periode eindigt met Pasen. De vastenperiode duurt in totaal 46 dagen; op 40 dagen wordt gevast, alleen op de zes zondagen wordt niet gevast.Vasten wordt voorafgegaan door de Vastenavond en het carnaval.

Tussen Aswoensdag en Pasen voert de Katholieke kerk in Nederland een gezamenlijke Vastenaktie campagne, een periode waarin men mindert voor een ander en geld werft voor projecten in ontwikkelingslanden.

Bron: Wikipedia

Vastentijd in de Collectie Nederland


Rijksmuseum maakt tentoonstelling over slavernij

Het Rijksmuseum houdt in 2020 een tentoonstelling over het Nederlands slavernijverleden. Het museum beheert vele objecten die refereren aan de slavernijgeschiedenis. Er zijn diorama's - driedimensionale tableaus - van slavenplantages gemaakt door de Surinaams-Nederlandse kunstenaar Gerrit Schouten, er zijn vele etsen en enkele schilderijen met afbeeldingen van slaven, en er staan kindslaven als bedienden bij geportretteerde burgers op schilderijen.

Aan de tentoonstelling in 2020 werkt onder meer Wayne Modest, hoofd van het Research Center for Material Culture van het Nationaal Museum van Wereldculturen mee.

Bron: de Volkskrant

Slavernij in de Collectie Nederland


Advies

31 augustus 2016

Regelmatig wordt het platform Collectie Nederland door particulieren geraadpleegd voor objecten uit hun eigen verzameling. Vaak blijkt dat particulieren thuis objecten hebben die ook in museumcollecties vertegenwoordigd zijn.  In veel gevallen is dan de vraag wat zo'n object waard is. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan op dergelijke vragen geen antwoord geven. Als u thuis een object heeft en u wilt weten wat het waard is, kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met een museum of met een beëdigd taxateur.